Rocznica śmierci Tadeusza Różewicza

Dziś rocznica śmierci Tadeusza Różewicza, poety, dramaturga, wielkiego humanisty, radomszczanina, patrona festiwalu 3xRóżewicz. Od lat pielęgnujemy pamięć o tym wybitnym artyście, honorowym obywatelu Radomska. Jako organizatorzy festiwalu Różewiczowskiego czujemy się depozytariuszami Jego spuścizny. To dla nas wielki zaszczyt…

Scroll to Top
Skip to content