W niezwykłą zupełnie podróż porwali nas twórcy widowiska „Dwa punkty widzenia”. Kanwą opowiadanej historii były wiersze Artura Kmiecika, laureata ubiegłorocznego konkursu poetyckiego im. Janusza Różewicza. To było mocne otwarcie festiwalu „3xRóżewicz”.