Jubileuszowy XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.J.Różewicza

W Światowym Dniu Poezji ropoczynamy przygotowania do Festiwalu 3xRóżewicz. Ogłaszamy jubileuszowy XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.Janusza Różewicza. Konkurs organizowany w ramach Festiwalu 3xRóżewicz jest dwuetapowowy. Do udziału zapraszamy autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zestawu 5 wierszy własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych ( z wyjątkiem prywatnych stron internetowych autora), e-bookach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.

Zgłoszenia w pierwszym etapie konkursu przyjmujemy do 7 czerwca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora konkursu: Miejski Dom Kultury ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko, z dopiskiem „Konkurs poetycki”

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

Scroll to Top
Skip to content