Italia Różewicza - panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny "Italia Różewicza" z historyk sztuki Tatianą Hołownią oraz wernisaż wystawy "Pinakoteka Różewicza" skłaniał do rozmów.

"Pinakotekę poety tworzą obrazy ulubionych mistrzów pędzla. Fascynowały one poetę wybitnymi wartościami artystycznymi, jak również biografiami ich autorów. Wystawa w projekcie „Pinakoteka Różewicza” jest atrakcyjna pod względem wizualnym. Każda z plansz w wielkim formacie (101 cm x 200 cm) przedstawia jeden obraz autorstwa: Boscha, Bruegela St., Dürera, Velázqueza, Rembrandta, Caravaggia, Guercina, van Gogha, Böcklina, Jaremianki, Żeromskiej, Burriego i Bacona. Ten autorski wybór Tatiany Hołowni nie jest przypadkowy: każde z tych dzieł inspirowało literacko Różewicza, często też odciskało się swoistym piętnem na jego psychice. Tadeusz Różewicz pisał: „ Fakt, że wybrałem historię sztuki jako przedmiot studiów, nie był przypadkowy. Czułem w sobie tęsknotę i wolę do odbudowania wartości estetycznych, do rekonstrukcji rozwalonej – moim zdaniem – i sprofanowanej ≪świątyni sztuki≫” (materiały kuratora wystawy)

Scroll to Top
Skip to content