Różewicz Open Festiwal Online 2020


Poprzedni
Następny
top-logo
logo 3xróżewicz
data logo

Różewicz Open Festiwal Online

Pięknie dziękuję kłaniając się nisko wszystkim osobom, instytucjom oraz firmom zaangażowanym w organizację tegorocznego „Różewicz Open Festiwal Online”.

Za trzy wspaniałe, wyjątkowe wieczory poświęcone twórczości Braci Różewiczów dziękuję Jolancie Dąbrowskiej – koordynatorowi Festiwalu oraz gospodyni panelu dyskusyjnego „3 x Różewicz”. Słowa podziękowania kieruję do Pań: Wiesławy Różewicz, Julii Różewicz, Aleksandry Kędry, Moniki Nowak, Beaty Anny Symołon, Joanny Lisiewicz, Katarzyny Adamali oraz Barbary Osterloff sprawującej opiekę artystyczną nad tegorocznym wydarzeniem.

Braterski uścisk dłoni przesyłam twórcom widowiska słowno-muzycznego: Przemkowi Pacanowi, Poli Chobot, Adamowi Baranowi, Jackowi Bałchanowi, Szczepanowi Pospieszalskiemu, Piotrowi Zygmie, Pawłowi Binkowskiemu oraz Mistrzowi Michałowi Urbaniakowi. Nad oprawą dźwiękowo-wizualną czuwali: Adam Celiński, Mirosław Zawadzki, Paweł Zagaj, Jan Bartula, Sebastian Pierzchalski, Tomasz Zawadzki. Dziękuję. Jesteście wspaniali.

Za wzruszający spacer ulicami naszego miasta, spacer śladami Braci Różewiczów dziękuję Agnieszce Kuligowskiej.

Tegoroczny „Różewicz Open Festiwal” ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną „Online” nie odbyłby się bez dobrych zdjęć i profesjonalnego montażu Joanny i Piotra Lisów „Raw Time”. Szacunek i wyrazy uznania dla Waszej pracy i cierpliwości do nas.

Dziękuję Jakubowi Lesińskiemu oraz wszystkim Pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, w szczególności: Annie Szymurskiej, Bożenie Daros, Joannie Sroczyńskiej, Karolinie Mysłek, Magdalenie Bladej, Marcie Renik, Annie Dzieniarz, Robertowi Lewandowskiemu, Tomaszowi Busowi, Przemysławowi Hałaczkiewiczowi. Praca z Państwem to wielki zaszczyt i przyjemność. Parafrazując Mistrza Tadeusza Różewicza powiem tak: dojrzewałem przez pięćdziesiąt pięć lat do tego trudnego zadania.

Krzysztof Zygma

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.


plakat różewicz open festiwal

Różewicz Open Festiwal - 3xróżewicz panel dyskusyjny relacja


Różewicz Open Festiwal Online - plakat

RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL - 3XRÓŻEWICZ widowisko słowno-muzyczne


plakat różewicz open festiwal

RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL - spacer Śladami braci różewiczów
RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL ONLINE - BARBARA OSTERLOFF​
RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL ONLINE - JOANNA LISIEWICZ
Różewicz Open Festiwal Online - Stanisław Różewicz
Scroll to Top
Skip to content