Różewicz Open Festiwal 2020

ROK 2020 - ONLINE

obrazek

Zmianę formuły ROF, który w latach poprzednich zawsze odbywał się stacjonarnie, wywołała epidemia koronawirusa. Festiwal nadal obejrzeć można w Internecie, a centralny punkt stanowi multimedialne widowisko słowno – muzyczne przedstawiające spuściznę artystyczną Tadeusza, Janusza i Stanisława Różewiczów.

Relacje

Różewicz Open Festiwal Online - plakat
panel dyskusyjny
Różewicz Open Festiwal Online - plakat
widowisko słowno-muzyczne
plakat różewicz open festiwal
spacer "Śladami braci Różewiczów"

Panel dyskusyjny "3 x Różewicz"

Główny punkt festiwalu czyli widowisko słowno - muzyczne "3 x Różewicz" poprzedziła dyskusja panelowa z udziałem specjalistów, miłośników twórczości braci Różewiczów. Celem było przybliżenie - w przystępny sposób - sylwetek każdego z braci. O Tadeuszu opowiadała Beata Anna Symołon, teatrolog, twórczyni salonu literackiego "Sabas", podczas panelu wykorzystane zostały również informacje z przygotowanego przez Beatę Annę Symołon biogramu Tadeusza Różewicza. O spuściźnie filmowej Stanisława Różewicza przypomniała z kolei Aleksandra Kędra lider filmoteki szkolnej w województwie łódzkim, edukatorka filmowa, polonista z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, pomysłodawczyni Dni Kina, których finał odbywa się w radomszczańskim Miejskim Domu Kultury. O najstarszym z braci, Januszu opowiedziała Monika Nowak, radomszczanka, absolwentka filologii polskiej, która Januszowi Różewiczowi poświęciła pracę magisterską. To unikatowe wydawnictwo, gdyż twórczość Janusza Różewicza wciąż nie została do końca odkryta. Monika Nowak specjalnie na festiwal przygotowała również biogram Janusza Różewicza. Rozmowa ze specjalistami odbyła się stacjonarnie i została nagrana w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury bez udziału publiczności. Byli też goście wirtualni: literaturoznawca, teatrolog dr Joanna Lisiewicz autorka książki "Milczenie w teatrze Samuela Becketta i Tadeusza Różewicza" i Barbara Osterloff, profesor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, która sprawowała opiekę artystyczną nad festiwalem. Nie zabrakło niespodzianek.
Pozdrowienia dla radomszczan przysłały Katarzyna Adamala, która wiele lat temu jako uczennica radomszczańskiego I Liceum Ogólnokształcącego zainaugurowała organizowanie w Radomsku festiwalu różewiczowskiego. Dziś z powodzeniem realizuje się naukowo w Stanach Zjednoczonych. Ciepłe słowa popłynęły również z Wrocławia od wnuczki Tadeusza Różewicza - Julii i żony wielkiego poety - Wiesławy. Panel poprowadziła Jolanta Dąbrowska instruktor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.

Widowisko słowno - muzyczne "3 x Różewicz"

Widowisko słowno - muzyczne "3 x Różewicz było centralnym punktem festiwalu. Spektakl wypełniły nowatorskie interpretacje tekstów Tadeusza Różewicza. Nie zabrakło poezji Janusza Różewicza . W programie zaprezentowali się lokalni, młodzi twórcy, jak również uznani artyści, których zafascynowała spuścizna artystyczna braci Różewiczów. Autorski scenariusz widowiska napisała Jolanta Dąbrowska instruktor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, całość wyreżyserował Krzysztof Zygma, dyrektor radomszczańskiego MDK. Gościem specjalnym widowiska był Michał Urbaniak, który z pozostałymi muzykami połączył się zdalnie. Kierownictwo muzyczne nad wydarzeniem sprawował Przemysław Pacan.

Spacer ''Śladami braci Różewiczów"

Spacer do miejsc związanych z braćmi Różewiczami poprowadziła Agnieszka Kuligowska, nauczycielka historii w Zespole Szkół Ekonomicznych. Wycieczka została nagrana i udostępniona w formie wirtualnego spaceru. Przystankami były miejsca, gdzie bracia mieszkali, gdzie chodzili do szkoły, gdzie rodziły się ich twórcze inspiracje. W programie znalazła się m.in. Kinema, przedwojenne kino, które pojawia się wielokrotnie we wspomnieniach braci, szczególnie ważne miejsce w biografii Tadeusza Różewicza. Uzupełnieniem spaceru były niepublikowane wcześniej nagrania z ostatniej wizyty w Radomsku Stanisława Różewicza.

Studio festiwalowe

Przez cały festiwal działało studio festiwalowe, w którym prowadzący Krzysztof Zygma i Jolanta Dąbrowska podsumowywali każdy festiwalowy dzień. Gośćmi programów byli artyści występujący w poszczególnych wydarzeniach i przyjaciele festiwalu. Rozmowy odbywały się w festiwalowym studiu MDK, z gośćmi z odleglejszych zakątków kraju łączono się telefonicznie lub z wykorzystaniem Internetu. 

Wirtualna wystawa w galerii Miejskiego Domu Kultury

W galerii Miejskiego Domu Kultury zaprezentowano wystawę dokumentującą nie tylko dorobek artystyczny Tadeusza Różewicza, ale również podsumowano poprzednie edycje festiwalu. Wirtualną wystawę przygotowały instruktorki MDK - Joanna Sroczyńska i Karolina Mysłek. Obie panie na co dzień prowadzą zajęcia artystyczne z radomszczańską młodzieżą.

Wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku i w Muzeum Regionalnym im Stanisława Sankowskiego

W zaprzyjaźnionych placówkach kulturalnych zorganizowano tematyczne wystawy. W Miejskiej Bibliotece Publicznej można było oglądać ekspozycję poświęconą recepcji twórczości Tadeusza Różewicza. Wirtualny spacer po ekspozycji uzupełniony gawędą przewodnika, dostępny jest na stronie internetowej www.rozewiczopen.pl. W Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego zaprezentowano z kolei powielacz, na którym w czasie wojny drukowano utwory Tadeusza Różewicza. O nieznanych powszechnie faktach z życia Tadeusza Różewicza opowiedział kustosz muzeum, a efekt dostępny na festiwalowej stronie internetowej.

Scroll to Top
Skip to content