Różewicz Open Festiwal 2015

Różewicz Open Festiwal – 2015

ROK 2015

Różewicz Open Festiwal 2015 odbywał się wyjątkowo w czerwcu pod hasłem „Długo wędrowałem zanim doszedłem do siebie”. Festiwal rozpoczęło 11 czerwca seminarium dydaktyczne pt. „Recepcja Różewicza na świecie” skierowane do pedagogów. Teamtem spotkania, które prowadziła Maria Dębicz, było poszukiwanie nowych sposobów recepcji Tadeusza Różewicza poprzez przyjrzenie się interpretacjom i randze jego twórczości w Europie i na świecie. Była to próba pokazania ciekawych sposobów nauczania o Różewiczu, odkrywania innowacyjnych sposobów i metod pracy z uczniami.

Tego dnia także zrealizowano grę miejską pt. „Śladami Braci Różewiczów”. Uczestnicy odwiedzili punkty kontrolne rozmieszczone wokół miejsc ważnych dla historii Braci Różewiczów i wykonywali zadania zlecane przez instruktorów. Uczestnikom zabawy przydał się nie tylko spryt, logiczne kojarzenie faktów i umiejętność posługiwania się nowymi technologiami, ale przede wszystkim znajomość życia i twórczości Braci Różewiczów.

12 czerwca odbył się wernisaż wystawy dokumentującej plener rzeźbiarski, odbywający się od 8 do 30 kwietnia 2015 roku w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W wydarzeniu uczestniczyło pięciu artystów rzeźbiarzy, którzy inspirując się twórczością Braci Różewiczów zaprojektowali i wykonali unikatowe rzeźby, czyli Bogdan Wajberg, Maciej Aleksandrowicz, Mariusz Burdek, Andrzej Kosowski i Marcin Nosko. Pięć wyjątkowych rzeźb zdobi dziś przestrzeń miejską Radomska. Wieczorem 12 czerwca Miejski Dom Kultury w Radomsku podczas „Panelu tłumaczy twórczości Tadeusza Różewicza” gościł tłumaczy z Rosji – Igora Biełowa i  Węgier – Gáspára Keresztesa, którzy zapoznali publiczność z warsztatem pracy tłumacza, oraz pisarza – Matthiasa Kneipa z Niemiec, który opowiedział o swoich relacjach z rodziną Różewiczów.

Dwudniowe warsztaty filmowe, które rozpoczęły się w sobotę 13 czerwca przybliżyły uczestnikom najważniejsze etapy realizacji filmu – w teorii i praktyce. Warsztaty adresowane do młodzieży, dorosłych i filmowców amatorów zakończyły się autorską etiudą filmową, inspirowaną twórczością Stanisława Różewicza. Z kolei przy ul. Reymonta 11 odsłonięto tego dnia muralnawiązujący do twórczości Tadeusza Różewicza inspirowanego słowami „(…) Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie (…)”.

Januszowi Różewiczowi poświęcony był Międzynarodowy Konkurs Poetycki, którego oficjalne rozstrzygnięcie odbyło się 13 czerwca. W I etapie konkursu wzięło udział 156 autorów z Polski i m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Bułgarii, Szwajcarii, Azji i Stanów Zjednoczonych. Główną nagrodę – druk debiutanckiego tomu wierszy wygrał Robert Feszak, którego jednogłośnie wybrało jury w składzie: Bohdan Zadura, Dorota Koman, Ireneusz Kaczmarczyk.

Późnym wieczorem Park Świetojański i radomszczanie byli świadkami niezwykłego widowiska plenerowego pt. „Miejsce urodzenia”. Spektakl był swego rodzaju podróżą do wnętrza twórczości trzech braci Różewiczów — Janusza, Stanisława i przede wszystkim Tadeusza. Widzowie zostali zaproszeni do stworzonego specjalnie na tę okazję parku różewiczowskiego, do galerii na otwartym powietrzu inspirowanej dokonaniami rodzeństwa. Centralnym punktem tej multimedialnej instalacji była scena, na której występowali Jolanta Jackowska, Ewa Kaim, Kamila Salwerowicz, Przemysław Dąbrowski, Mateusz Janicki, Konrad Michalak, Olgierd Łukaszewicz. Widowisko w reżyserii Jarosława Tumidajskiego, zrealizował Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi; opracowanie przestrzeni, światła i video – Mirek Kaczmarek; muzyka – Stefan Wesołowski; inspicjent – Agnieszka Choińska.

W niedzielę 14 czerwca radomszczanie mieli okazję poznać znakomitą artystkę – Martę Klubowicz. Aktorka wystąpiła w monodramie poetyckim pt. „Różewicz czytany od końca”, w którym zainscenizowała mniej i bardziej znane wiersze Tadeusza Różewicza, m.in. „Serce podchodzi do gardła”, „Rozebrany”, „Palec na ustach”, „Słowa”, „Lawina”, „Mini kosmos”.Stanisławowi Różewiczowi i Kinemie zadedykowano wielkoformatową projekcję multimedialna będąca synchronizacją obrazu z muzyką. Poprzez scenariusz i formę przekazu, mapping zwrócił uwagę na osobę Stanisława Różewicza i jego więzi z kinem Kinema – miejscem dla reżysera sentymentalnym, ale przede wszystkim inspirującym. Tłem projekcji był budynek Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Festiwal zakończył się 14 czerwca 2015 r. czytaniem w reżyserii Anny Wieczur – Bluszcz pt. „Nowa szkoła filozoficzna”. Rozważania bohatera o potrzebie bliskości drugiego człowieka, przemijaniu i słabościach – znakomite aktorstwo Przemysława Bluszcza i oprawa muzyczna wiolonczelistki Katarzyny Kosior.

Scroll to Top
Skip to content