Różewicz Open Festiwal 2014

Różewicz Open Festiwal 2014

ROK 2014

Różewicz Open Festiwal rozpoczął się 6 a zakończył 13 października 2014.

Wyjątkowym wydarzeniem festiwalowym była premiera „Wyszedł z domu. Tak zwana komedia” T. Różewicza zrealizowana w koprodukcji z Teatrem Nowym im. K. Dejmka w Łodzi. Reżyserem widowiska był Michał Rzepka. Wystąpili: Magdalena Kaszewska, Aleksandra Posielężna, Katarzyna Żuk, Wojciech Droszczyński, Gracjan Kielar, Michał Kruk, Tomasz Kubiatowicz.Gliwicki Teatr Muzyczny przygotował muzyczny spektakl dedykowany pamięci Stefanii i Tadeusza Różewicza w reż. Krzysztofa Korwin – Piotrowskiego. W role Stefanii wcieliła się Irena Jun, w Tadeusza Różewicza Daniel Olbrychski. W widowisku wystąpilirównież: solistki Małgorzata Długosz, Anita Maszczyk, kwartet smyczkowy i chór Gliwickiego Teatru Muzycznego pod dyrekcją K. Krzyżanowskiej – Łobody. Widowisko „Matka i syn odchodzą” wzbogacone było muzyką Chopina, Mozarta, Vivaldiego i Pergolesiego.

Autobiograficzny rys przewijał się w głośnym czytaniu „Matka odchodzi”. Fragmenty pamiętników, wspomnień, dzienników Tadeusza i jego matki Stefanii w interpretacji Teresy Lipowskiej i Grzegorza Gieraka rzuciły światło na wyjątkową relację łączącą matkę i syna.Anna Wieczur – Bluszcz przygotowała czytanie performatywne „Zielone róże poety” będące swoistym testamentem poety, zbudowanym z wybranych utworów T. Różewicza. Teksty poświęcone Tadeuszowi Borowskiemu, Leopoldowi Staffowi, Jerzemu Lisowskiemu, Julianowi Tuwimowi, stanowiły próbę zrozumienia tego, co ostateczne – śmierci. Wykonawcami byli Przemysław Bluszcz, Marcin Korcz i Mirosław Zbrojewicz, muzyczną oprawę przygotował Przemysław Pacan.

Mistrzowski pokaz aktorski Andrzeja Seweryna „Szekspir forever” to monodram na kanwie wybranych fragmentów utworów Szekspira: „Hamleta”, „Makbeta”, „Romea i Julii”, „Ryszarda III” i „Burzy” w wybitnej interpretacji aktorskiej. Przybrał on formę interaktywnej relacji aktora z publicznością

Po monodramie Andrzej Seweryn spotkał się z publicznością podczas „Warsztatów z Mistrzem” dyskutując o zawodzie aktora, pracy w teatrze. Nie odbyło się też bez rozmowy o Różewiczach.

Światowe prawykonanie epitafium pamięci Tadeusza Różewicza „Musique pour le Roi Primordial” skomponował i wykonał znakomity polski kompozytor, dyrygent, pianista – PRASQUAL.
Po koncercie odbyło się spotkanie z artystą, który opowiadał o swoich inspiracjach pozamuzycznych, fascynacji poezją i teatrem Tadeusza Różewicza.”Akademię Teatru” prowadzili dr Tomasz Grochoczyński prorektor Akademii Teatralnej im. A Zelwerowicza i Wojciech Machnicki aktor Towarzystwa Teatralnego „Pod Górkę”. W zajęciach warsztatowych udział wzięła ponad 20 osobowa grupa zainteresowanych teatrem. Warsztaty obejmowały ćwiczenia oddechowe i dykcyjne. W trakcie zajęć młodzież pracując na tekście „Zemsty” A. Fredry przygotowywała krótkie scenki.Dla twórców poetyckich czekających na debiut literacki ogłoszono i rozstrzygnięto VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza. W I etapie konkursu wzięło udział 144 autorów z Polski i zagranicy (m.in. Irlandii, Anglii, Bułgarii, Niemiec, Szwecji, USA, Francji), z których jury w składzie: Bohdan Zadura, Dorota Koman i Ireneusz Kaczmarczyk, wybrało do II etapu 7 poetów. Z uwagi na bardzo wysoki poziom konkursowych prac, jurorzy przyznali także wyróżnienia: Piotrowi Przybyle, Wojciechowi Jackowi Pelce, Hannie Antoninie Bondarence, Bartłomiejowi Ilczukowi, Waldemarowi Kazubkowi. Laureatka nagrody głównej tegorocznej edycji konkursu Anna Grabowska na stałe mieszka w Paryżu.

II edycja Różewicz Motion Graphic odbyła się pod hasłem „Będę mówił do wszystkich, którzy mnie nie czytają” i adresowana była do autorów: animacji komputerowych, animacji poklatkowych, filmów, motion graphic’s i utworów video art. Poziom nadesłanych prac był tak wysoki, że jury w składzie: Anna Wieczur – Bluszcz, Agnieszka Półrola, Jerzy Drozda i Michał Wróblewski postanowiło nagrodzić 9 uczestników: Natalię Jonderko, Adama Delora, Mateusza Wojtyńskiego, Kingę Dalską, Mariusza Włodarskiego, Agnieszkę Jaszczyk, Krzysztofa Kantnera, Agnieszkę Talik oraz laureata I nagrody Dominika Grejca.

W nurcie edukacyjnym Różewicz Open Festiwal znalazła się również promocja kwartalnika „Pamiętnik Teatralny” (2013 z. 3-4) poświęconego Tadeuszowi Różewiczowi – dramaturgowi i jego „teatrowi niekonsekwencji”. Autorki artykułów: prof. AT dr Barbara Osterloff, dr Maria Napiontkowa i Agnieszka Koecher-Hensel z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk podczas spotkania dyskutowały o realizacjach spektakli teatralnych według sztuk Tadeusza Różewicza na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Dyskusja wzbogacona była prezentacją scen z wybranych przedstawień teatralnych.

Projekcji filmu w reż. K. Tchórzewskiego „Umrzyjmy razem” towarzyszyła dyskusja dr Małgorzaty Różewicz i Krzysztofa Tchórzewskiego o relacjach artystycznych i przyjaźni Jerzego Tchórzewskiego z Tadeuszem Różewiczem. Premiera filmu „Moje pojednanie. Różewicz i Niemcy” to kolejna filmowa propozycja podczas Różewicz Open Festiwal 2014. Piotr Lachman, reżyser filmu przez ponad 20 lat nagrywał swoje rozmowy z przyjacielem – Tadeuszem Różewiczem, a film stał się podsumowaniem wątku Niemiec i niemieckości w refleksjach Różewicza. Przed projekcją Ilona Czechowska z Archiwum Karla Dedeciusa opowiedziała o przyjaźni Tadeusza Różewicza i tłumacza jego tekstów na język niemiecki – Karla Dedeciusa.

Dzięki zaangażowaniu Krzysztofa Tchórzewskiego w programie festiwalu mogła znaleźć się wyjątkowa wystawa prac Jerzego Tchórzewskiego pt. „Jerzy Tchórzewski Tadeuszowi Różewiczowi – Tadeusz Różewicz Jerzemu Tchórzewskiemu”. Wystawa prezentowana w Muzeum Regionalnym zawierała obok obrazów korespondencję obu twórców dokumentującą ich wieloletnią przyjaźń. Wystawie fotografii pt. „Tadeusz Różewicz poeta i dramaturg w Karkonoszach” towarzyszyło spotkanie z autorem Zbigniewem Kulikiem, który przez wiele lat towarzyszył Tadeuszowi Różewiczowi podczas wędrówek po górach. O poecie Januszu Różewiczu opowiedział podczas spotkania ph. „Janusz Różewicz – zakochany poeta” Marcin Filipowicz. Szczególnie wzruszająco przedstawił miłość Janusza do Zofii Próchnickiej, miłość utrwaloną w odnalezionych, młodzieńczych wierszach poety, dotąd nieznanych. Marcin Filipowicz zaprezentował też unikalne zdjęcia z młodości najstarszego z braci pt. „Janusz Różewicz (…) na zawsze ważny tylko uścisk rąk naszych (…)”. Tegorocznej edycji ROF towarzyszyły również wystawy: plakatów do filmów Stanisława Różewicza z Muzeum Kinematografii w Łodzi, fotografii Elżbiety Lempp „11 ujęć. Tadeusza Różewicza” prezentowanej w obiekcie handlowym Galeria Baszta oraz reprint wystawy rękopisu „Kartoteki” Tadeusza Różewicza w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Efektem współpracy z Łódzkim Domem Kultury była „Poetycka Gra Uliczna”, w której udział wzięło 41 uczestników. Głównym celem zabawy było odnalezienie wersów nieopublikowanego wcześniej wiersza Janusza Różewicza i ułożenie ich w odpowiedniej kolejności. Prawidłową formę wiersza udało się odgadnąć 4 uczestniczkom: Milenie Kinie, Roksanie Karkoszce, Aleksandrze Kisiołek oraz Paulinie Bąk, na które czekały nagrody.

Scroll to Top
Skip to content