Różewicz Open Festiwal - 2012

Różewicz Open Festiwal - 2012

ROK 2012

Hasłem przewodnim tej edycji Różewicz Open Festiwal była "nauka chodzenia" -„Zacznij od początku, zacznij jeszcze raz, (...) naukę chodzenia, nauke pisania, myślenia”. Trzonem festiwalu były spektakle teatralne. Z całej Polski przyjechały teatry z inscenizacjami sztuk Tadeusza Różewicza.

Zaprezentowano 6 spektakli zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie. 7 X grupa radomszczańskiej młodzieży pokazała premierowy spektakl Przyj dziewczyno przyj (scen. i reż. Michał Rzepka). Tego samego dnia przypomniano przedstawienie Teatru im. S. Jaracza Stara kobieta wysiaduje(reż Marek Fiedor). Młodzież teatralna 8 X wzięła udział w Warsztatach z Mistrzem Bronisławem Wrocławskim. Wybitny aktor, dziekan Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi opowiedział o wpływie twórczości T. Różewicza na wybór jego drogi zawodowej i twórczo interpretował wybrane utwory Tadeusza Różewicza.

10 X radomszczańska publiczność zobaczyła spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie "Kartoteka" w reż. Piotra Ratajczaka. 11 X na scenie MDK gościł jeden
z najsłynniejszych spektakli teatru lalek "Śmieszny staruszek" w reż. Wiesława Hejno z Wrocławskiego Teatru Lalek. 13 X w programie festiwalowym znalazło się kontrowersyjne przedstawienie Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach - "Białe małżeństwo" w reż. Weroniki Szczawińskiej. Po spektaklu festiwalowa publiczność wzieła udział w panelu dyskusyjnym "Różewicz inspiracją dla młodego teatru", prowadzonym przez Joanną Biernacką z udziałem Jarosława Tumidajskiego i Weroniki Szczawińskiej. Festiwal zakończył pokaz spektaklu Teatru Wybrzeże w Gdańsku Grupa Laokoona (współ. Miasto Radomsko).

Po raz pierwszy podczas festiwalu odbyła się konferencja naukowa Czytamy Różewicza współorganizowana przez Katedrę Literatury Polskiej XX i XXI w. Uniwersytetu Łódzkiego oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku. W czasie ROF przeprowadzono również warsztaty literackie, połączone z promocją książki Stanisława Różewicza "Było, mineło... w kuchni i na salonach
X Muzy", wydanej przez wydawnictwo ISKRY. W rozmowie wzieli udział Paweł Różewicz, Jerzy Radziwiłowicz i Maria Dębicz. Profesjonalne przedstawienia na deskach MDK uzupełniały rejestracje spektakli TV "Śmieszny staruszek" w reż. Stanisława Różewicza, "Złowiony - rekonstrukcje" w reż. Jerzego Grzegorzewskiego, "Rajski ogródek" w reż. Pawła Miśkiewicza. Festiwalowi towarzyszyły wystawy "Różewicz na świecie" zagraniczne wydania książek Tadeusza Różewicza z księgozbioru Marii Dębicz, "cd. Nauki chodzenia Tadeusza Różewicza
i Eugeniusza Geta-Stankiewicza" grafiki Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta-Stankiewicza z Muzeum Narodowego we Wrocławiu i plakatów do filmów Stanisława Różewicza.

Postać Tadeusza Różewicza przypomniano w filmach dokumentalnych "Tadeusz Różewicz: Twarze" w reż. Piotra Lachmann, "Kinema" i "Żywe obrazy" Stanisława Różewicza. Podczas Różewicz Open Festiwal odbyły się: Akademia Filmu, Akademia Teatru, Koncert muzyki filmowej, Rozmowa na (dobry) początek, czytanie performatywne "Nauka chodzenia, czyli droga do mistrzostwa" oraz rozstrzygnięcie 2 ogólnopolskich konkursów: IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza i I Ogólnopolskiego Konkursu na Etiudę Filmową
ph. "Świadectwo urodzenia" (współ. Miasto Radomsko). Miały również miejsce działania w przestrzeni publicznej w postaci akcji artystycznych Nauka chodzenia, happeningu literackiego polegającego na czytaniu wierszy T. Różewicza, bookcrossingu oraz projekcji cytatów Tadeusza Różewicza na elewacji budynku MDK.

Scroll to Top
Skip to content