Kategorie
Projekty

„Człowiek słowa. Janusz Różewicz” – promocja książki Moniki Nowak

„Człowiek słowa. Janusz Różewcz” przybliża czytelnikom postać Janusza Różewicza i  jego twórczość, która choć niewielka objętościowo, przedstawia dużą wartość ze względu na wyraźnie widoczny w niej potencjał autora.

Ponieważ nie powstała dotychczas żadna publikacja w całości poświęcona Januszowi Różewiczowi, celem było zebranie w jednym miejscu możliwie wszystkich pojedynczych informacji dotyczących młodego autora z Radomska.

Dużą część stanowią cytaty, pochodzące głównie z opracowań Tadeusza Różewicza „Nasz starszy brat” i „Matka odchodzi” oraz książki Feliksa Przyłubskiego „Wspomnienie o Januszu Różewiczu”. Inne świadectwa biograficzne i wspomnienia dotyczące Janusza Różewicza są dosyć nieliczne, istnieje jednak, jak udało się udowodnić, kilka mniej znanych źródeł, z których możemy lepiej poznać tego początkującego poetę.

Publikacja „Człowiek słowa. Janusz Różewcz” powstała w części na podstawie pracy magisterskiej, napisanej w 2012 roku w Katedrze Edytorstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowanej „Janusz Różewicz – twórca niespełniony. Poezja, proza, wspomnienia”. Stanowi ona jednak jedynie bazę, a książka w obecnej postaci została wzbogacona m.in. o znaczny materiał faktograficzny.

 

Spotkanie poprowadzi Jolanta Dąbrowska

25 listopada godz. 16.30

sala taneczna, wstęp za wejściówkami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.