Deklaracja Dostępności

Miejski Dom Kultury w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej rozewiczfesiwal.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-10

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności cyfrowe.
Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane adresowe siedziby Miejskiego Domu Kultury w Radomsku dostępne są w stopce każdej ze stron serwisu internetowego oraz dodatkowo w sekcji: KONTAKT.

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do Marzeny Stolarczyk mailem: administracja@mdkradomsko.pl
W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury w Radomsku znajduje się przy ulicy Brzeźnickiej 5. Przed budynkiem od strony ul. Brzeźnickiej wyznaczono prawidłowo oznakowane trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od miejsc parkingowych do schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Brzeźnickiej. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku dostępna jest platforma dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie mogła dostać się na I piętro.

Do budynku Miejskiego Domu Kultury może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Na terenie Miejskiego Domu Kultury możliwe jest swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Korytarze w budynku nie posiadają progów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Żaden z pracowników Miejskiego Domu Kultury nie posługuje się językiem migowym. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Scroll to Top
Skip to content