Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej rozewiczopen.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-11


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Publikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego. Wszystkie nowe elementy graficzne dodawane na naszej stronie internetowej będą posiadały opisy alternatywne. Opublikowane już w serwisie zdjęcia i grafiki planujemy uzupełnić o teksty alternatywne do końca 2022 r.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowo dodawane filmy na naszej stronie będą posiadały już takie napisy. Istniejące w serwisie filmy planujemy uzupełnić o napisy do końca 2022 r.
 • Dokumenty pdf oraz doc nie są dostępne. Dokumenty te nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej lub są skanami dokumentów. Na stronach, z których można pobrać dokumenty pdf oraz doc w terminie do końca 2022 r. pojawi się dostępna cyfrowo alternatywa (np. w postaci treści dokumentu w artykule).


Przygotowanie deklaracji dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 20xx-xx-xx.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-05-10.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane adresowe siedziby Miejskiego Domu Kultury w Radomsku dostępne są w sekcji: FESTIWAL > KONTAKT.

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do Pani Edyty Wawrzyńczak mailem: administracja@mdkradomsko.pl lub telefonicznie: 44 683 28 29.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 • Miejski Dom Kultury w Radomsku znajduje się przy ulicy Brzeźnickiej 5. Przed budynkiem od strony ul. Brzeźnickiej wyznaczono prawidłowo oznakowane dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od miejsc parkingowych do schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.
 • Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Brzeźnickiej. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku dostępna jest platforma dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie mogła dostać się na I piętro.
 • Do budynku Miejskiego Domu Kultury może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.
 • Na terenie Miejskiego Domu Kultury możliwe jest swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Korytarze w budynku nie posiadają progów.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Żaden z pracowników Miejskiego Domu Kultury nie posługuje się językiem migowym. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line.


Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.